O društvu

Športno društvo Kovinar Štore je prostovoljno, samostojno in neprofitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo na področju organiziranja osnovne športne vzgoje, športne rekreacije in tekmovalnega športa. Kot oblike in metode delovanja društva, ima društvo organizirane klube in sekcije, ki izvajajo program društva v posamezni športni panogi in omogoča športno vzgojo mladih in starejših ter njihovo udeležbo v tekmovalnem sistemu in rekreativno udejstvovanje.

Tenis sekcija je sekcija znotraj ŠD Kovinar Štore. Sekcija skrbi za tenis igrišča v Štorah in organizira igranje na njih ter organizira tečaje tenisa za otroke in starejše. Poleg tega organizira turnirje in lige v tenisu, ki potekajo med majem in septembrom.